Po krótkiej przerwie związanej z naszymi feriami zaczynamy kolejny cykl szkoleń pt.: „Biofeedback EEG oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności”:

  • 07-10 kwietnia 2016 r. – KRAKÓW
  • 14-17 kwietnia 2016 r. – WARSZAWA
  • 21-24 kwietnia 2016 r. – KATOWICE
  • 30 kwietnia – 3 maja 2016 r. – KRAKÓW
  • 7-10 maja 2016 r. – POZNAŃ
  • 19-22 maja 2016 r. – KATOWICE
  • 27-30 maja 2016 r. – GDAŃSK
  • 16-19 czerwca – WARSZAWA

Zgłoszenia można nadsyłać na adres: szkolenia@biofeedback.info.pl. Informacje telefoniczne pod numerem telefonu 515 610 468.