AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne w Warszawie, zaprasza absolwentów/ki lub studentów/ki 5-rok psychologii, preferowane specjalności i ścieżki: psychologia kliniczna, neurokognitywistyka, mózg-umysł-technologia do aplikowania na bezpłatny 6-miesięczny staż w naszej firmie.Poszukujemy osób wykazujących się dużą sumiennością, systematycznością i uporządkowaniem w pracy, lubiących wyzwania, potrafiących myśleć kreatywnie a nie tylko odtwórczo, a do tego posiadających dobre zdolności interpersonalne również w kontaktach z dziećmi. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych związanych z obszarem naszej działalności (m.in.: zaburzenia koncentracji uwagi ADD, ADHD, depresja, zaburzenia lękowe, wypalenie zawodowe, obszar optymalnego funkcjonowania w sporcie i biznesie).Dokładny zakres obowiązków zostanie ustalony w zależności od realizowanej specjalności/ścieżki ze studiów oraz posiadanej wiedzy i umiejętności kandydata/ki. Część obowiązków będzie związana z pracą biurową a część z działalnością terapeutyczną m.in.: organizacja działalności biura i recepcji, kontakty z klientami i pacjentami, umawianie wizyt, przygotowywanie materiałów na szkolenia a po przeszkoleniu i pod nadzorem prowadzenie treningów Biofeedback EEG z osobami zdrowymi (sportowcy, biznesmeni).Osoba zakwalifikowana do odbycia stażu, zostanie przez nas nieodpłatnie przeszkolona w zakresie terapii Biofeedback EEG I i II stopnia (wartość szkoleń 3600,00 zł.) oraz będzie miała możliwość nauczyć się również techniki wykonywania badań EEG i QEEG.

Zgłoszenia:

Aplikacje na staż wraz z C.V. prosimy nadsyłać mailem w formie PDF z poniższą zgodą na adres e-mail: dariusz.skorupa@gmail.com.

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na staż w AKADEMII BIOFEEDBACK EEG z siedzibą w Warszawie przy ulicy Strzygłowskiej 71T, która będzie również administratorem danych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”