Sooma tDCS została wpisana na „Mapę Innowacji” Ministerstwa Zdrowia.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/mapa-innowacji
Mapa innowacji w ochronie zdrowia
Innowacje w ochronie zdrowia powinny służyć usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także mieć na celu zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia zbiera informacje na temat innowacyjnych projektów zdrowotnych realizowanych na terenie Polski tworząc mapę innowacji w ochronie zdrowia.
Jakie będą korzyści z umieszczenia projektu na mapie innowacji?
Mapa innowacji jest zbiorem unikatowych rozwiązań w ochronie zdrowia i inspiracją dla innych podmiotów realizujących i nadzorujących projekty w tym zakresie. Głównym celem tworzonej mapy jest zebranie innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia w jednej przestrzeni, z możliwością łatwego wyszukania interesujących nas projektów po wybranych kategoriach oraz specjalizacjach. To umożliwia łatwe wyselekcjonowanie projektów przez specjalistów, którzy mogą tu znaleźć rozwiązania w swojej specjalizacji, ale również przez pacjentów, którzy mogą chcieć odnaleźć innowacje w medycynie odpowiadające ich potrzebom zdrowotnym. Mapa służy również podmiotom prywatnym i publicznym, które chcą nawiązać współpracę w danym zakresie innowacji z innymi podmiotami, które mają doświadczenie w danej kategorii czy specjalizacji.
Na mapie innowacji są prezentowane innowacyjne projekty, przedsięwzięcia oraz usługi i produkty służące usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zapewnieniu pacjentowi możliwie najlepszej opieki, dostarczeniu odpowiedniego wsparcia personelowi medycznemu, a także mające na celu zwiększenie efektywności, jakości i dostępności udzielanych świadczeń.
Interesują nas wszystkie innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia pozwalające zwiększyć skuteczność i efektywność leczenia, jak i przyczyniające się do lepszego wykorzystania zasobów kadrowych czy infrastrukturalnych. Ważnym elementem w tym obszarze jest rozwój i upowszechnianie rozwiązań łączących elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny, w tym technologii optymalizujących czas i pracę osób wykonujących zawody medyczne i niemedyczne.
Dzięki mapie uzyskamy narzędzie, które można wykorzystać między innymi do:
określenia obszarów, w których innowacje w ochronie zdrowia rozwijają się najszybciej,
określenia podmiotów, które mają największy wpływ na rozwój usług w ochronie zdrowia,
stworzenia możliwości nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń między podmiotami realizującymi lub planującymi projekty.