W dniu dzisiejszym Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkach (http://www.sp2zabki.pl), którzy ukończyli z sukcesem szkolenie: „Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)” – szkolenie podstawowe I stopnia”. Gratulujemy!

Zapraszamy na nasze kolejne szkolenia. Zapisy i terminarz na stronie:
www.biofeedback.info.pl/szkolenia