12 lutego zakończyliśmy w Krakowie szkolenie „Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)” – szkolenie podstawowe I stopnia”. Zapraszamy na nasze kolejne szkolenia.

https://biofeedback.info.pl/szkolenia/