O szkoleniach

NOWOŚĆ! 📢🔥
Nowe dwustopniowe, pięciodniowe szkolenia: „Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych, oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)” już od sierpnia w AKADEMII BIOFEEDBACK EEG.

Szkolenie obejmie szkolenie podstawowe – pierwszego stopnia oraz średnio zaawansowane drugiego stopnia. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują możliwość bezpłatnego powtórzenia całego materiału na innym szkoleniu dwustopniowym, lub powtórzenia 3 dni na szkoleniu podstawowym i 3 dni na szkoleniu średnio zaawansowanym (do wyboru). Cena szkolenia dwustopniowego to 4400 zł., dla studentów i klientów indywidualnych udzielamy rabat 600 zł. czyli cena wynosi tylko 3800 zł.

Przypominamy, że każdy z uczestników naszych szkoleń może również korzystać z oferty ” Szkolisz się ile chcesz za darmo nawet do 12 miesięcy” i powtarzać szkolenie dowolną ilość razy nawet do 12 miesięcy w przypadku odbycia szkolenia w naszej AKADEMII oraz zakupu aparatu Biofeedback EEG.

Szkolenia dwustopniowe będą oczywiście dostępne z refundacją wynoszącą do 80% poprzez Bazę Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1479773
lub będzie można na niego uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy?fbclid=IwAR3ehArrMKOwaOX53AokH_lZhLB_I5nTJwL-GrJqoNGLiAoK3W3wGkagfVA

Dlaczego szkolenie w AKADEMII BIOFEEDBACK EEG?

AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG jest liderem w zakresie prowadzenia szkoleń z terapii Biofeedback EEG w Polsce na urządzeniach firmy ELMIKO z oprogramowaniem Digitrack z modułem do diagnozy QEEG. Od wielu lat ściśle współpracujemy z firmą ELMIKO, która jest renomowanym producentem sprzętu do terapii Biofeedback EEG. Możliwości aparatów Biofeedback EEG firmy ELMIKO jak i intuicyjne i przyjazne oprogramowanie sprawiło, że w Polsce to właśnie w większości placówek edukacyjnych i terapeutycznych prawdopodobnie spotkają się Państwo ze sprzętem ELMIKO. Wszystkie szkolenia odbywają się zawsze na najnowszym dostępnym aktualnie oprogramowaniu. Na szkoleniach zapewniamy odpowiednią ilość sprzętu tak aby praca odbywała się z reguły w zespołach dwuosobowych. Nie ma zatem konieczności przywozić lub posiadać swój sprzęt aby zapisać się na nasze szkolenie. Na szkoleniach panuje miła i swobodna atmosfera, zwracamy się do siebie po imieniu a na wszystkie pytania staramy się udzielać od razu wyczerpujących odpowiedzi. Naszym głównym wykładowcą jest Dariusz Skorupa, który terapią Biofeedback EEG zajmuje się już ponad 14 lat, i podczas szkoleń przekazuje wiedzę nie tylko z zakresu samej terapii Biofeedback EEG ale również psychologii, którą zdobył podczas studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychologia Kliniczna. Dariusz Skorupa jako drugi w Polsce otrzymał Licencję Terapeuty Biofeedback EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, jest też laureatem nagrody Copernicus Prize 2014 Prezesa Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Dla kogo są nasze szkolenia?

Szkolenia w naszej Akademii ukończyło już ponad 1 500 terapeutów z kraju i zagranicy. Uczestnikami naszych szkoleń są m.in. nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, lekarze, logopedzi, fizjoterapeuci i studenci tych i podobnych kierunków pracujący w Szkołach, Szkołach Specjalnych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych czy prowadzących prywatne gabinety terapeutyczne.

Cena

Cena jednego stopnia szkolenia brutto dla firm i instytucji wynosi 2200 zł. a dla studentów i klientów indywidualnych 1900 zł. Ceny obejmują dodatkowe 3 dni szkolenia dodatkowego na powtórzenie i utrwalenie materiału na innym szkoleniu tego samego stopnia dostępnego w naszym terminarzu. Te dodatkowe, bezpłatne 3 dni należy zrealizować w ciągu roku od ukończenia szkolenia, zalecamy zrealizować je przed zapisaniem się na II stopień szkolenia Biofeeedback EEG (szkolenie średnio zaawansowane). Cena za to szkolenie i zasady są takie same jak dla pierwszego stopnia 2200 zł i 1900 zł. oraz dodatkowe 3 dni w cenie. Dla instytucji wystawiamy faktury z odroczonym 14 dniowym terminem płatności a osoby fizyczne proszone są o uregulowanie płatności przed rozpoczęciem szkolenia. Zapłacić za szkolenie można również gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia ale rezerwacja miejsca następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 500 zł. W przypadku przeszkolenia się w naszej firmie oraz zakupu u nas sprzętu do terapii mogą Państwo skorzystać z oferty „Szkolisz się ile chcesz nawet do 12 miesięcy za darmo”. Szczegóły oferty zamieszczamy poniżej.

Terminarz szkoleń

Aktualny terminarz naszych szkoleń znajduje się na stronie www.biofeedback.info.pl/szkolenia, gdzie są również formularze zapisu na szkolenie.

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia nasi kursanci otrzymują trzy certyfikaty, dwa w języku polskim i jeden bez dodatkowej dopłaty w języku angielskim.
W Polsce Biofeedback EEG nie jest poddany żadnym regulacjom podobnie jak psychoterapia i nie ma w związku z tym żadnych Państwowych kwalifikacji w tym zakresie.
Terapeuci którzy ukończyli szkolenia w naszej AKADEMII pracują m.in.: w szkołach, szkołach specjalnych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych czy prywatnych gabinetach terapeutycznych.

Egzamin

Z reguły nie prowadzimy klasycznego egzaminu testowego Uczestnicy oceniani są na podstawie ich aktywności podczas wykładów, ćwiczeń i postępów w pracy praktycznej podczas wykonywania badań czy planowania protokołów terapeutycznych.

Harmonogram szkolenia

„Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych” szkolenie podstawowe I stopniaa

Dzień pierwszy 

Część 1 (8.30-13.30) 

 • Co to jest Biofeedback, rys historyczny rozwoju Biofeedback EEG
 • Rodzaje Biofeedbacku: EEG, GSR, HEG, oddechowy, temperaturowy. 
 • Zasada działanie Biofeedback EEG 
 • Neuroplastyczność mózgu, warunkowanie instrumentalne 
 • Wprowadzenie do elektroencefalografii
 • Omówienie fal mózgowych, przykładowe objawy psychofizjologiczne przy zbyt niskich lub zbyt wysokich amplitudach 
 • Przeprowadzania konsultacji przed terapią Biofeedback EEG 
 • Prezentacja aparatury do neurotreningu Biofeedback EEG firmy ELMIKO 

Przerwa obiadowa (13.30-14.00) 

Część 2 (14-00-17.30) 

 • Teoria dotycząca prowadzenia treningów Biofeedback EEG
 • Teoria wykonywania punktowych badań EEG i analiz diagnostycznych QEEG 
 • Punktowa analiza QEEG, analiza spektralna (częstotliwościowa) 
 • Impedancja – uzyskiwanie dobrej jakości sygnału EEG 
 • Ustawienia programu do wykonywania badań diagnostycznych EEG w celu wykonania analizy QEEG
 • Analiza wyników punktowych badań diagnostycznych QEEG 
 • Międzypółkulowe symetrie i asymetrie amplitudowe 
 • Wskaźniki Ratio m.in. Theta/Beta, Theta/SMR i inne 
 • Układ amplitud dla oczu otwartych i oczu zamkniętych  

Dzień drugi

Część 3 (8.30-13.30)

 • Źródła zakłóceń sygnału EEG, rozpoznawanie i eliminowanie artefaktów technicznych i biologicznych (problemy z elektrodami, zakłócenia z sieci elektrycznej, mruganie oczami, ruchy gałek ocznych, napięcie mieśni, puls itd.)
 • Wykrywanie w sygnale EEG grafoelmentów padczkodpodobnych i wyładowań padaczkowych 
 • Zapoznanie z obsługą programu DigiTrack Biofeedback EEG do zapisu i archiwizacji badań i treningów. Nauka obsługi podstawowych parametrów programu. 
 • Nauka wykonywania przed terapią badań diagnostycznych QEEG 
 • Teoria i ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu i umieszczania elektrod EEG na skórze głowy według systemu 10-20. 
 • Ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu punktowych badań EEG (uczestnicy na sobie nawzajem wykonują badania, każdy jest i pacjentem i terapeutą – każdy wykonuje i sam ma wykonane badanie) 

Przerwa obiadowa (13.30-14.00)

Część 4 (14-00-17.30)

 • Ćwiczenia praktyczne w usuwania artefaktów z sygnału EEG
 • Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu i drukowaniu analiz QEEG i analiz spektralnych (częstotliwościowych)

Dzień trzeci

Część 3 (8.30-13.30) 

 • Omówienie studium przypadków (case study) dzieci i osób dorosłych z różnymi zaburzeniami, które zgłosiły się na terapię Biofeedback EEG 
 • Ćwiczenia praktyczne w analizie wyników punktowych badań diagnostycznych QEEG i doboru na ich podstawie protokołów terapeutycznych Biofeedback EEG 
 • Ocena wyników zapisów bazowych i tworzenia na ich podstawie protokołów treningowych oraz dobór gier (punkty Fz.Cz, C3,C4). 
 • Omówienie wyników badań diagnostycznych wybranych uczestników szkolenia i zaplanowanie do nich protokołów terapeutycznych terapii Biofeedback EEG 

Przerwa obiadowa (13.30-14.00)

Część 4 (14-00-17.30) 

 • Konfigurowanie programu do sesji Biofeedback EEG
 • Definiowanie w programie montaży i protokołów 
 • Dobór gier (planszy stymulacyjnych) 
 • Ocena treningu i weryfikacja postępów terapii na podstawie raportu Biofeedback EEG z sesji terapeutycznej 

UWAGI

„SZKOLISZ SIĘ ILE CHCESZ NAWET DO 12 MIESIĘCY ZA DARMO” warunki oferty ważne do odwołania

1. Osoby/firmy, które zakupią w naszej firmie aparaturę do terapii Biofeedback EEG, oraz ukończą szkolenie Biofeedback EEG I i/lub II stopnia, mogą skorzystać z oferty: „Szkolisz się ile chcesz nawet do 12 miesięcy za darmo”.

2. Za szkolenie płaca Państwo normalnie zarówno za I i II stopień tyle samo czyli 1900,00 zł. dla klientów indywidualnych lub studentów i 2200,00 zł. dla firm i instytucji, za każdy stopień.

3. Po zakupie sprzętu mogą Państwo powtarzać szkolenie I lub/i II stopnia dowolną ilość razy przez:

a) okres 12 miesięcy przy zakupie aparatu z modułem QEEG

b) okres 9 miesięcy przy zakupie pakietu z modułem QEEG lub aparatu bez QEEG

c) okres 6 miesięcy przy zakupie pakietu bez QEEG lub aktualizacji programu do najnowszej wersji wraz z modułem QEEG

4. Okresy wymieniony w punkcie 2 liczą się od daty wystawienia faktury na sprzęt. Jeżeli w okresie obowiązywania oferty uczestnik ukończy również szkolenie II stopnia to może korzystać z oferty zarówno dla szkoleń I jak i II stopnia.

5. Uczestnik zgłasza swoją chęć udziału w szkoleniu poprzez zarejestrowani się na szkolenie przez stronę https://www.biofeedback.info.pl/szkolenia, wybierając interesujące go szkolenie. W Uwagach należy wpisać „szkolenie dodatkowe” i podać dni (daty) kiedy chcą Państwo uczestniczyć w szkoleniu. Zapis na szkolenie musi zostać potwierdzony przez AKADEMIĘ BIOFEEDBACK EEG, osoby, które zapisały się przez formularz ale nie otrzymały potwierdzenia nie są zapisane ale mają status osoby zainteresowanej udziałem w szkoleniu. Status „uczestnika szkolenia” otrzymuje się dopiero po

potwierdzeniu udziału w szkoleniu przez naszą AKADEMIĘ.

6. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu szkoleń, zastrzegamy sobie prawo wskazania osobie zgłaszającej chęć udziału w szkoleniu dodatkowym miejscowości gdzie są wolne miejsca i gdzie osoba ta na pewno będzie zapisana na szkolenie dodatkowe. Nie gwarantujemy 100% pewności udziału w szkoleniach w tej samej miejscowości gdzie uczestnik ukończył swoje pierwsze szkolenie. Korzystać z oferty można na szkoleniach na terenie całej Polski.

7. Terminarz szkoleń dostępny jest na stronie https://www.biofeedback.info.pl/szkolenia

8. Obiady opłacają Państwo we własnym zakresie od 19 do 40 zł. w zależności od miejsca szkolenia wykupienie obiadu z jednego lub dwóch dań może być obowiązkowe (np. w hotelu ARKON PARK HOTEL w Gdańsku, 40 zł.).

9. W niektórych hotelach osoby powtarzające szkolenie opłacają również bufet kawowy jest to ok 20-25 zł. za każdy dzień udziału w szkoleniu. W większości miejsc bufet kawowy jest jednak za darmo.

10. Aby skorzystać efektywnie ze szkolenia należy upewnić się, że program DigiTrack w Państwa placówce jest w najnowszej wersji, jeżeli nie zalecamy zakupienie aktualizacji programu. W sprawie sprawdzenia wersji lub zakupu aktualizacji oprogramowania proszę o kontakt z Gabriel Skorupa, tel. 514127850, e-mail: gabriel.skorupa@gmail.com

11. Powtarzanie szkolenia po wykorzystaniu bezpłatnych dni lub po roku od ukończenia szkolenia oraz po roku od daty wystawienia faktury za sprzęt, jest odpłatne i pobierana jest za każdy dzień opłata w wysokości ok. 50% normalnej stawki.

W razie niejasności proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dariusz Skorupa, tel. 515610468, e-mail: dariusz.skorupa@gmail.com

Gabriel Skorupa, tel. 514127850, e-mail: gabriel.skorupa@gmail.com

Zapisz się na newsletter