O NAS

 

Nasza AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń z zastosowania biofeedbacku EEG (neurofeedbacku) w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance). Uczestnikami naszych szkoleń są nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, psychologowie sportowi, logopedzi, fizjoterapeuci, trenerzy itd. Prowadzimy szkolenia otwarte (dla osób z różnych ośrodków i klientów indywidualnych) jak i szkolenia zamknięte na zamówienie na terenie placówki zamawiającego (cały kraj). jesteśmy placówką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu pracy w Warszawie, nr ewidencyjny 2.14/00279/2020. Dlatego też w naszych szkoleniach mogą uczestniczyć również osoby, którym szkolenia refunduje Urząd Pracy.

Nasze Centrum Terapeutyczne w Warszawie, przy ul. Strzygłowskiej 71T, oferuje natomiast diagnostykę psychofizjologiczną, QEEG, mini QEEG, ERPs (potencjały związane ze zdarzeniem). Prowadzimy terapię w różnego rodzaju zaburzeniach jak ADHD, zaburzenia uwagi, depresja, lęk, wypalenie zawodowe, przewlekły stres itp. Prowadzimy treningi pomagające osiągać tzw. szczytową wydajność (Peak Performance) w sporcie oraz biznesie.

Zajmujemy się doradztwem przy zakupie oraz dostawą sprzętu do terapii Biofeedback EEG oraz diagnostyki EEG.

Zapraszamy również do sklepu internetowego www.sklep.biofeedback.info.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Nasi specjaliści

Dariusz Skorupa

mgr inż. Dariusz Skorupa – magister psychologii, inżynier zarządzania, założyciel i właściciel Akademii Biofeedback EEG. Absolwent Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, na kierunku społeczna psychologia kliniczna. Tematem jego pracy magisterskiej było: „Zastosowanie EEG do badania podatności hipnotycznej”.  Ukończył również Wydział Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej, kierunek: Zarządzanie i marketing, specjalność: Zarządzanie rozwojem i konsulting, oraz Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego. Aktualnie jest na trzecim roku Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji (psychoterapia psychodynamiczna) oraz na pierwszym roku Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w tej samej placówce.  Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. 

Ukończył wiele różnego rodzaju kursów i szkoleń prowadzonych przez światowej sławy specjalistów: prof. Juri Kropotov, prof. Erik Pepper, dr Donald Moss itd. z terapii Biofeedback EEG, HRV, terapii tDCS oraz analizy QEEG, zarówno w Polsce jak i za granicą (Hiszpania, Włochy, Finlandia). W Polsce szkolił się m.in. w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON, gdzie ukończył m.in. dwa stopnie szkolenia Biofeedback EEG, warsztaty dla techników EEG, oraz kurs potencjałów wywołanych. 

Dariusz Skorupa prowadzi szkolenia z terapii Biofeedback EEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance), oraz szkolenia z Przezczaszkowej Stymulacji Prądem Stałym tDCS (mikropolaryzacja) między innymi dla poradni psychologiczno–pedagogicznych, szkół, stowarzyszeń pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, psychologów, trenerów, fizjoterapeutów oraz dla psychologów sportowych. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne techniki terapeutyczne, treningu mentalnego i diagnostyki psychofizjologicznej jak Biofeedback EEG, HRV, QEEG Brain Mapping, terapię tDCS, hipnozę ericksonowską oraz techniki poznawczo-behawioralne. Jako drugi w Polsce został licencjonowanym terapeutą Biofeedback EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Jest konsultantem producenta aparatury medycznej firmy ELMIKO Biosignals, w zakresie Biofeedback-u EEG. Współpracuje m.in. ze znanymi sportowcami z Polski i zagranicy, prowadzi treningi mentalne sportowców i osób ze świata biznesu zainteresowanymi własnym rozwojem zawodowym i osobistym.


dr Krzysztof Mizera – fizjolog

Absolwent AWF Katowice oraz UW. Fizjolog sportowy, trener przygotowania motorycznego oraz doradca żywieniowy. Współpracuje m.in. z kadrą narodową kolarzy oraz piłkarzami Polonii Warszawa. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza Częstochowa (prowadzi zajęcia z fizjologii sportu, żywienia w sporcie, diagnostyki zdolności wysiłkowych i ćwiczeń siłowych), współautor książki „Medycyna wokół nas” (2012), autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce (m.in.: Focus, Przekrój, Bieganie, Kulturystyka i fitness, SdW, Sport Wyczynowy, Medicina Sportiva, Wiedza i Życie) i zagranicą, wykładowca w Studium Medycyny Sportu Carolina Medical Center w Warszawie. Czynny uczestnik konferencji naukowych. Ekspert Panoramy TVP2. Dyplomowany instruktor kulturystyki, fitness, lekkiej atletyki i gimnastyki. Uczestnik 4 półmaratonów (21 100 m). Wiele lat uprawiał sporty siłowe.


dr n. med. Anna Rasmus

Neurlogopeda, psycholog, pracuje w zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG w Gdańsku oraz prowadzi terapię neurologopedyczno-psychologiczną z pacjentami po urazach mózgu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem po uszkodzeniu mózgu zdobywała w Klinice Rehabilitacji w Bydgoszczy oraz na oddziale neurologicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Uczestniczyła w kursach „Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii” oraz „Advanced Course on QEEG, ERPs and NEUROTHERAPY” u prof. Juri Kropotova. Jest autorką i współautorką wielu prac w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących funkcjonowania, terapii i diagnozy osób z uszkodzeniem mózgu. Główne obszary zainteresowania: Neuropsychologia kliniczna, diagnoza i terapia następstw urazów mózgu , diagnostyka psychofizjologiczna QEEG, neuroterapia biofeedback EEG.


mgr Justyna Mizera

Dietetyk, dyrektor ds. szkoleń w Centrum Badań Wydolnościowych Planowania Diety i treningu OLIMPIAKOS, specjalizuje się w żywieniu i suplementacji sportowców. Posiada wykształcenie dietetyczne oraz doświadczenie w układaniu skutecznych diet m.in. mistrzom świata i olimpijczykom. Startowała w ogólnopolskich zawodach w fitness sylwetkowym, uczestniczyła w 2 półmaratonach (Wiedeń, Łódź) oraz biegach na 5, 8 i 10 km w kraju i zagranicą. Jest współautorką artykułu naukowego – „Dieta piłkarza. Nawadnianie” opublikowanego w renomowanym Sporcie Wyczynowym (2012) oraz autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu żywienia sportowców publikowanych m.in. w: Kulturystyka i Fitness Sport dla Wszystkich (SdW), Kulturystyka i Fitness (KIF), Mazovia MTB. Prowadzi także szkolenia i wykłady z żywienia, jest częstym gościem audycji radiowych związanych z żywieniem.


mgr Anna Cendrowska

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Johansen IAS, terapeuta Biofeedback I i II stopnia. Zajmuje się oceną stanu rozwoju mowy i terapią zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku Wydział Polonistyki, specjalność logopedyczna. Pracuje również jako nauczyciel wspierający, logopeda w szkole podstawowej w Warszawie, wcześniej pracowała m.in.: w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL oraz Złobku Integracyjnym  Małe Misie w Warszawie jako logopeda.

Zapisz się na newsletter