O NAS

 

Nasza AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych szkoleń z zastosowania biofeedbacku EEG (neurofeedbacku) w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance). Uczestnikami naszych szkoleń są nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, psychologowie sportowi, logopedzi, fizjoterapeuci, trenerzy itd. Prowadzimy szkolenia otwarte (dla osób z różnych ośrodków i klientów indywidualnych) jak i szkolenia zamknięte na zamówienie na terenie placówki zamawiającego (cały kraj). jesteśmy placówką wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu pracy w Warszawie, nr ewidencyjny 2.14/00279/2020. Dlatego też w naszych szkoleniach mogą uczestniczyć również osoby, którym szkolenia refunduje Urząd Pracy.

Nasze Centrum Terapeutyczne w Warszawie, przy ul. Strzygłowskiej 71T, oferuje natomiast diagnostykę psychofizjologiczną, QEEG, mini QEEG, ERPs (potencjały związane ze zdarzeniem). Prowadzimy terapię w różnego rodzaju zaburzeniach jak ADHD, zaburzenia uwagi, depresja, lęk, wypalenie zawodowe, przewlekły stres itp. Prowadzimy treningi pomagające osiągać tzw. szczytową wydajność (Peak Performance) w sporcie oraz biznesie.

Zajmujemy się doradztwem przy zakupie oraz dostawą sprzętu do terapii Biofeedback EEG oraz diagnostyki EEG.

Zapraszamy również do sklepu internetowego www.sklep.biofeedback.info.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Nasi specjaliści

Dariusz Skorupa

Licencjonowany Terapeuta Biofeedback EEG, Certyfikat nr 2 – Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, trener mentalny sportowców i osób ze świata biznesu. Członek kilku towarzystwa naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jest konsultantem producenta aparatury medycznej firmy ELMIKO Medical, w zakresie stosowania Biofeedback-u EEG w sporcie. Ukończył kursy z zastosowania Biofeedbacku i EEG m.in. w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON. Uczestniczył w szkoleniach ze światowej sławy specjalistami neurofeedbacku i QEEG jak Prof. Juri Kropotov, Erik Pepper, Donald Moss.

W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne techniki treningu mentalnego i diagnostyki psychofizjologicznej jak EEG-Biofeedback i QEEG Brain Mapping, hipnozę ericksonowską oraz techniki poznawczo-behawioralne. Prowadzi szkolenia z zakresu treningów i terapii EEG-Biofeedback w sporcie oraz zastosowaniach klinicznych (ADHD, zaburzenia nastroju, dysleksja itd.) między innymi dla poradni psychologiczno – pedagogicznych, szkół, stowarzyszeń pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dla psychologów, trenerów i fizjoterapeutów. Do swojej pracy magisterskiej na Wydziale Psychologii Społecznej przeprowadził badania na temat Zastosowania EEG do badania podatności hipnotycznej oraz oceny zdolności osiągania stanu flow u sportowców.

Obecnie jest na ostatnim roku psychologii klinicznej i przed obroną pracy dyplomowej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (Społeczna Psychologia Kliniczna, specjalność dodatkowa Psychologia kryzysu i interwencja kryzysowa). Ukończył również Wydział Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej o specjalności ;Zarządzanie rozwojem i konsulting; (jest inżynierem zarządzania) a także Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Kochanowskiego w związku z tym posiada uprawnienia nauczycielskie (pedagogiczne). Aktualnie jest słuchaczem Studiów Podyplomowych z Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Współpracuje m.in. ze znanymi sportowcami z Polski i zagranicy, osobami ze świata biznesu zainteresowanymi własnym rozwojem zawodowym i osobistym oraz dziećmi ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi jak ADHD czy dysleksja.

Główne obszary zainteresowania: psychologia sportu i optymalnego funkcjonowania, diagnostyka psychofizjologiczna QEEG, neuroterapia biofeedback EEG, hipnoza, specyficzne problemy rozwojowe (m.in. ADHD), zaburzenia nastroju (depresja, lęk). Ukończone szkolenia i udziały w konferencjach


dr Krzysztof Mizera – fizjolog

Absolwent AWF Katowice oraz UW. Fizjolog sportowy, trener przygotowania motorycznego oraz doradca żywieniowy. Współpracuje m.in. z kadrą narodową kolarzy oraz piłkarzami Polonii Warszawa. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii im. Jana Długosza Częstochowa (prowadzi zajęcia z fizjologii sportu, żywienia w sporcie, diagnostyki zdolności wysiłkowych i ćwiczeń siłowych), współautor książki „Medycyna wokół nas” (2012), autor ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w Polsce (m.in.: Focus, Przekrój, Bieganie, Kulturystyka i fitness, SdW, Sport Wyczynowy, Medicina Sportiva, Wiedza i Życie) i zagranicą, wykładowca w Studium Medycyny Sportu Carolina Medical Center w Warszawie. Czynny uczestnik konferencji naukowych. Ekspert Panoramy TVP2. Dyplomowany instruktor kulturystyki, fitness, lekkiej atletyki i gimnastyki. Uczestnik 4 półmaratonów (21 100 m). Wiele lat uprawiał sporty siłowe.


dr n. med. Anna Rasmus

Neurlogopeda, psycholog, pracuje w zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG w Gdańsku oraz prowadzi terapię neurologopedyczno-psychologiczną z pacjentami po urazach mózgu. Wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem po uszkodzeniu mózgu zdobywała w Klinice Rehabilitacji w Bydgoszczy oraz na oddziale neurologicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Uczestniczyła w kursach „Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii” oraz „Advanced Course on QEEG, ERPs and NEUROTHERAPY” u prof. Juri Kropotova. Jest autorką i współautorką wielu prac w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących funkcjonowania, terapii i diagnozy osób z uszkodzeniem mózgu. Główne obszary zainteresowania: Neuropsychologia kliniczna, diagnoza i terapia następstw urazów mózgu , diagnostyka psychofizjologiczna QEEG, neuroterapia biofeedback EEG.


mgr Justyna Mizera

Dietetyk, dyrektor ds. szkoleń w Centrum Badań Wydolnościowych Planowania Diety i treningu OLIMPIAKOS, specjalizuje się w żywieniu i suplementacji sportowców. Posiada wykształcenie dietetyczne oraz doświadczenie w układaniu skutecznych diet m.in. mistrzom świata i olimpijczykom. Startowała w ogólnopolskich zawodach w fitness sylwetkowym, uczestniczyła w 2 półmaratonach (Wiedeń, Łódź) oraz biegach na 5, 8 i 10 km w kraju i zagranicą. Jest współautorką artykułu naukowego – „Dieta piłkarza. Nawadnianie” opublikowanego w renomowanym Sporcie Wyczynowym (2012) oraz autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu żywienia sportowców publikowanych m.in. w: Kulturystyka i Fitness Sport dla Wszystkich (SdW), Kulturystyka i Fitness (KIF), Mazovia MTB. Prowadzi także szkolenia i wykłady z żywienia, jest częstym gościem audycji radiowych związanych z żywieniem.


mgr Anna Cendrowska

Logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Johansen IAS, terapeuta Biofeedback I i II stopnia. Zajmuje się oceną stanu rozwoju mowy i terapią zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku Wydział Polonistyki, specjalność logopedyczna. Pracuje również jako nauczyciel wspierający, logopeda w szkole podstawowej w Warszawie, wcześniej pracowała m.in.: w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL oraz Złobku Integracyjnym  Małe Misie w Warszawie jako logopeda.

Zapisz się na newsletter