Prezentacja Biofeedbacku EEG w czasie Dnia Mózgu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie